Sveriges Bästa Teledejting

Allmänna villkor

Snack24 följer Sveriges regler och lagar i sin verksamhet. När du som person använder Snack24 och dess tjänster godkänner du de Allmänna Villkoren som du finner nedanför. För att vi på Snack24 ska trivas och för att du ska ha en bra upplevelse när du använder tjänsten är det viktigt att de regler och villkor som nämns på denna sida följs.

 

Godkännande av villkoren 
Snack24 drivs av företaget Club 24 AB med organisationsnummer 556667-2530. När du använder Snack24 och dess tillhörande tjänster godkänner du nedanstående användarvillkor.

Olagliga aktiviteter
Snack24 får inte användas för distribution av olagliga material eller användas för olagliga aktiviteter. Aktiviteter som är förbjudna är exempelvis hets mot folkgrupp, mobbning, trakasserier och intrång på copyright-skyddat material. 

Försäljning 
När du använder Snack24 får du inte använda de olika kanalerna för att sälja tjänster eller varor. Om Snack24 får veta att varor eller tjänster har sålts eller exponerats kommer du att bli avstängd från tjänsten och också spärrad. Vid grova fall görs alltid polisanmälan och böter till de inblandade. 

Övervakning och Operatörer 
Linjerna som används är övervakade av Snack24 för att hålla en bra stämning och för att säkerställa att inga olagliga aktiviteter äger rum. Som användare vill vi alltid se till att linjerna har en trevlig miljö och att Snack24 alltid håller en hög kvalitet. Om Snack24 märker att olagliga aktiviteter har ägd rum blir du utslängt och spärrad från tjänsten. 

Riktad information 
Snack24 har att skicka kommersiella budskap och information till sina användare. I de flesta fallen kan de budskapen som skickas vara anpassade utifrån användarnas intressen. För att inte få kommersiella budskap och information skickade till dig som användare kan du avregistrera dig antingen genom att ringa in till kundtjänst eller skicka epost till info@snack24.se.

Integritetspolicy

Snack24 strävar efter att skydda användarnas personliga integritet på bästa möjliga sätt. Vi tillämpar lagar och regler gällande personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig som användare hur vi samlar in och behandlar information på Snack24.

Dataskyddsförordningen eller (GDPR) är en lag som omfattar länder inom EU och har som syfte att skydda personers integritet genom att tillämpa olika regler i hur organisationer behandlar personuppgifter. Snack24 följer de krav som dataskyddsförordningen har uppsatta och kommer fortsättningsvis följa åtgärder som kan komma att ändras i farmtiden.

Personuppgiftsansvarig
Club 24 AB är personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter
Snack24 lagrar information om de användare som själva lämnar ifrån sig personuppgifter. Ett exempel på detta är telefonnummer som registreras via vår hemsida www.snack24.se. Vi lagrar också information om användarnas köp och samtalstid. Uppgifterna som samlas in görs enbart i syftet att fullfölja skyldigheter mot våra användare. När en användare använder tjänster på Snack24 kan uppgifter samlas in.

Användning av personuppgifter
Personuppgifter används för följande ändamål: 
• Uppdatera adress eller liknande uppgifter. 
• För att sprida viktig information om Snack24
• Fakturering
• Bokföring
• Löneutbetalning
• Kontinuerlig förbättring av tjänster på Snack24
• För att på ett enklare sätt besvara frågor 
• Kundundersökningar
• Marknadsföring


Laglig grund
Snack24 behandlar personuppgifter med laglig grund och krävs för att uppfylla vissa krav till dig som användare. Som användare av tjänsten Snack24 har du rätt till att be om att dina personuppgifter raderas från våra system. Det görs lättast genom att meddela oss via telefon eller mail.


Undersökningar, marknadsföring etc
Snack24 använder personuppgifter för att marknadsföring. Personuppgifter används  för att kunna skicka nyhetsbrev, kundundersökningar och också till att mäta statistik. Snack24 använder också personuppgifter för att skicka e-post meddelanden och sms till sina befintliga användare. Det går att när som helst be om att få bli raderad från våra register på Snack24 och inte längre skickas e-post eller sms kampanjer.


Tillgång till uppgifter
Snack24 kommer inte att överföra eller sälja personuppgifter till tredje part. Det finns möjlighet till att personuppgifter lämnas till en (personuppgiftsbiträde) vid specifika tillfällen. Dessa tillfällen äger rum om användare har brutit mot de allmänna villkoren eller om rättsliga åtgärder kräver detta. Exempel på tillfällen är om myndigheter, skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogden eller tillsynsmyndigheter kräver överlämning av uppgifter.


Skydd av uppgifter
Snack24 säkerställer att personuppgifter inte manipuleras eller läcks från de interna databaserna. Vi har säkerhetsrutiner och krypterade tekniker som säkerställer att personuppgifterna är tryggt bevarade.


Lagring
Snack24 lagrar alla personuppgifter som kommer in från hemsidan inom EU och EES. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part om inte situationen kräver det. Se mera information om i ”Tillgång till uppgifter”.


Tid för lagring
När användare besöker Snack24 eller använder tjänster ger dem ett medgivande att Snack24 registrerar och lagrar användarnas personuppgifter i de interna systemen. Personuppgifterna lagras i systemen enligt tillämpad lag, praxis eller myndighetsbeslut. Uppgifter kan exempelvis sparas en längre period om det krävs enligt konsumentköparlagen, bokföringslagen eller köparlagen. Alla personuppgifter som lagras via Snack24 lagras i de interna systemen.


Rättigheter

Användare till tjänsten Snack24 har rätt att alltid få information om hur deras personuppgifter lagras i de interna systemen och också vilka uppgifter som har lagrats sen tidigare. Användarna har också rätt att begära att få ut ändamålet med varför uppgifterna har registrerats och hur de används. För att få information om detta är det enklast att ringa till supporten på Snack24 via telefon. Det går också bra att skicka e-post för att få ut informationen. För att säkerställa att dessa uppgifter skickas till rätt person kan det komma att vi begär bevis på att det är rätt person som begär ut uppgifterna. Användaren har rätt att få sina personuppgifter borttagna från Snack24 systemen. I vissa fall har Snack24 enligt lag rätt att behålla personuppgifter om externa myndigheter kräver detta.


Kontaktuppgifter
Club 24 AB
Org: 556667-2530
Agavägen 52 #101372
18155 LIDINGÖ
042-499 04 44
info@snack24.se

Hantering av personuppgifter kan man bäst läsa om via Datainspektionens hemsida som du hittar via länken http://www.datainspektionen.se.

Ändring av Allmänna villkor 
Snack24 har rätt att ändra de Allmänna villkoren under olika tillfällen för att kunna följa nya lagar och myndighetsbeslut. Vi uppmanar våra användare att läsa igenom de Allmänna Villkoren och de ändringar som publiceras. Om det sker större ändringar av de Allmänna Villkoren meddelas de befintliga användarna om detta. Genom att fortsätta använda tjänsten Snack24 godkänner Användaren de krav och villkor som gäller i de Allmänna Villkoren.

Detta dokument uppdateras löpande.
Senaste revision: 2024-01-27

Missa inte när vi ger iväg gratis minuter! Fyll i dina uppgifter här:

Registrering klar